این اتاق دارای یک عدد تخت یک نفره و یک غدد تخت دو نفره است. لازم به‌ توضیح است که سرویس اضافه به‌ صورت تشک طبی روی زمین آنکارد خواهد شد.

اتاق سه نفره
اتاق سه نفره
اتاق سه نفره

 4 copy