با صدای دل انگیز فواره ای در وسط حوض قدیمی خانه ، بیدار می شوی و به استقبال یک صبحانه ی متفاوت و جذاب می روی. کافیست تابه را روی آتش بگذاری و با هنر دستانت مخلفات روی میز را کنار هم، درون تابه، بچینی و از همنشینی طعم هایشان کنار یکدیگر، صبحت را زیباتر از تصورت در کنار عزیزانت بسازی. ما آمده ایم تا شروع صبح تو در این خانه ی قدیمی و پر از مهر، دل انگیزتر از صبح های دیگرت باشد.